Ontstaan van het Creatief Platform Tiel

Al wandelend door de Tielse binnenstad ontstond bij Frans Ebing en Jean-Paul Opperman eind 2017 het idee om de stad meer allure te geven, meer levendigheid en wolken van beleving te creëren voor en door Tielenaren. De poster hiernaast met de uit het Tielse dialect ontstane oproep Doedemee was onze eerste uiting om samen iets bijzonders neer te zetten in de stad. 

Er kwam al snel bijval van verschillende lokale kunstenaars die zich wilden aansluiten. Hieruit ontstond een werkgroep die de stad een warm hart toedraagt en zich ten doel heeft gesteld om meer culturele beleving te brengen voor en door inwoners van de stad. Een platform voor hobbymatige en professioneel actieve kunstenaars.

Halverwege 2019 werd de stichting Creatief Platform Tiel opgericht. 

De Stichting Creatief Platform Tiel heeft ten doel culturele, kunstzinnige en creatieve activiteiten, in de ruimste zin van het woord, te ontplooien, ongeacht niveau en ambitie. We ondersteunen zichtbare bijdragen aan de levendigheid en sfeer, met name in de binnenstad.