Creatief Platform Tiel

Uitslag enquête najaar 2020

Waar willen we heen?

Afgelopen maand hebben ongeveer 45 deelnemers van Creatief Platform Tiel de moeite genomen de enquête in te vullen. De meeste deelnemers kennen de winkel en vinden die een aanwinst voor Tiel. De kwaliteiten, die het meest genoemd worden zijn:

“laagdrempelig, toegankelijk, ontmoeting in het creatieve, enthousiasme en meedoen is belangrijker dan presteren.”

De winkel

Voor wat betreft de winkel is er evenwicht tussen de mensen, die een voorkeur voor strak, wit en modern hebben, en de mensen, die voor afwisseling, diversiteit en kleurrijkheid qua inrichting en gebruik zijn. Wel mag de winkel aan de voorkant opgeknapt worden, wat waarschijnlijk al meer rust en eenheid brengt.

  • Meer activiteiten in de winkel zoals workshops worden toegejuicht. En ook de kinderen niet vergeten! Een cadeauhoek in de winkel voor kleine, creatieve kunstpresentjes kan op instemming rekenen, evenals meer activiteiten door de weeks.
  • Ongeveer één derde van de mensen heeft genoeg werk om per keer meerdere in te leveren en dat laat zich ook, maar iets minder (56%), zien in de beschikbaarheid als kunstenaar van de maand. De meeste vinden het belangrijk, dat de kunstenaar van de maand, die achterin de winkel exposeert, regelmatig tot veel aanwezig is.
  • De handen uit de mouwen steken doen de meeste mensen het liefst in een werkgroep of door een activiteit te organiseren

Aan de slag

Met een hele rij tips gaan we ook aan de slag en zullen daar binnenkort een plan over presenteren.
We zijn blij met de hoeveelheid reacties, waaruit blijkt, dat de visie van het Creatief Platform Tiel onderschreven wordt door de meeste mensen:

“Het ontplooien en mogelijk maken van kunstzinnige en creatieve activiteiten, waar iedereen aan kan deelnemen ongeacht niveau en ambitie.

Hierbij levert Creatief Platform Tiel een bijdrage aan de levendigheid en sfeer in de binnenstad van Tiel en daarbuiten.”

We houden jullie op de hoogte!
Namens bestuur en kerngroep Creatief Platform Tiel

Bram Kluen, voorzitter